På svenska

Päivystäjänä
voit auttaa

< Etusivulle

Haluatko päivystäjäksi?

Tarjoamme valmennuksen päivystystehtävään.

Päivystäjältä toivomme halukkuutta antaa aikaansa toisten ihmisten hyväksi, edellytämme kykyä vaitiolovelvollisuuden noudattamiseen sekä tällä hetkellä tasapainoista elämäntilannetta. Päivystystä tehdään 3-10h kuukaudessa.

Päivystystyötä tehdään yksin, mutta päivystäjät kuuluvat alueellisiin päivystäjien ryhmiin, jotka tapaavat säännöllisesti työnohjauksen ja jatkokoulutuksen merkeissä.

Kirkon keskusteluavun palvelut toimivat osana kotimaista puhelin- ja verkkoauttajien neuvottelukuntaa PuhEet sekä kansainvälistä puhelin- ja verkkoauttajien liittoa IFOTES.

Päivystystyötä tehdään noin 60 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Tällä hetkellä avoinna olevat hakuilmoitukset päivystäjäksi löydät sivulta Vapaaehtoistyö.fi

Voit myös ottaa rohkeasti yhteyttä lähimpään toiminnanjohtajaan! Yhteystiedot löydät tästä: Kirkon keskusteluavun paikalliset toiminnanjohtajat 2019